Altar Legie


Příběh FAQ Obchod Legie online


Byl horký podvečer, když se lázně začaly plnit lidmi toužícími po osvěžení. Mezi skupinou patriciů vstoupil do koupele také jeden zjizvený muž. Ostatní ho zřejmě znali, protože se k němu chovali přátelsky a vybízeli ho k vypravování svých zážitků z válek s barbary. Byl to centurion Marcus Valerius, hrdina mnoha bitev. Nedal se dlouho pobízet a začal s historkou... "Před dvěma roky, zrovna když jsem si užíval svého nově přiděleného kousku půdy, přišla zpráva, že se barbaři houfují na západ od Říma. Během dvou dnů bylo celé vojsko i se mnou svoláno a připraveno k tažení na obranu naší zěme. Náš velitel k nám měl srdceryvný proslov, ale nikdo ho valně nevnímal. Vyrazili jsme na cestu, a začalo se odehrávat přesně to, co jsem slýchával. Slabší muži se hroutili pod tíhou výbavy a pod myšlenkou na smrt, silnější jen vzdychali a pomáhali opozdilcům. Po měsíci pochodu a strádání zbyly z mnhoa dříve čilých vojáků jen plíživé stíny, ale morálka byla natolik dobrá, že nikdo nereptal a všichni šli za svým vůdcem. Večer před bitvou jsme rozbili tábor a postavili hlídky. Někteří pozorovali ohně tábora barbarů a přemýšleli, jaké hrůzy to na ně zítřejší den čekají. Za rozbřesku se rozezněl varovný křik a všichni byli okamžitě na nohou připraveni čelit útoku. Pár povelů srovnalo nováčky i zkušenější do řady a začala rež. Zprvu se zdálo že barbary zatlačujeme. Pochod štítěných legií v nich musel vyvolat strach, ale pak se stalo něco, co nikdo nepředpokládal. Ozvalo se mocné troubení nějakého velikého rohu, a zpoza kopce se na nás vyřítily démoni. Nic takového jsem v životě neviděl. Větší hrůzu si nedokážu představit. Byli velcí jako hradby, měli pevnou šedou kůži, bílé rohy jim trčely z ůst a čtyřma nohama zadupávali vše živé. A na jejich hřbetech seděli barbaři a dokonávali zkázu svými šípy. Zaslechl jsem zoufalý povel k ústupu, ale do nohy mě trefil šíp jednoho z těch špivanvých psů. Odplazil jsem se do týlu našeho vojska a omdlel jsem. Probudil jsem se v zajetí barbarů, avšak v té chvíli jsem zjistil, že to nejsou zase takoví divocí blázni a nevzdělanci jak se o nich tradovalo. Jejich vůdce, řikali mu všelijak, ale podle toho jak s ním mluvili nejvyšší důstojníci to vypadalo že se jmenuje nejak jako Hanibal, si se mnou promluvil a potom, co mě pochválil, že jsem bojoval nejlépe z naší legie, mě propustil, ať si jdu domů. Nebyl jsem schopen uvěřit tomu, co se právě stalo, ale ohromen jsem klopýtal nazpět k Římu. Nebyl-li zázrak to, že jsem byl propuštěn, byl zázrak to, že jsem se dostal domů živý. Děkuji Merkurovi za svou záchranu.
Poté co centurion skončil svůj příběh nikdo ani nedutal. Nikdo z nich zatím nezažil hrůzy války. Ale Hanibal táhne na Řím...